ŚREDNIE CENY SKUPU DROBIU ŻYWEGO

Średnie ceny skupu drobiu żywego w zakładach drobiarskich

 

Rodzaj żywca Cena skupu (zł/tonę) Zmiana ceny skupu (%)
09.08.2020 16.08.2020 23.08.2020 30.08.2020
POLSKA
Kurczęta brojlery 3231 3229 3230 3228 -0,06
Indory 4406 4343 4269 4243 -0,61
Indyczki 4184 4198 4097 4095 -0,05
Kaczki brojlery 4204 4244 4266 4267 0,02
Gęsi tuczone 7515 7527 7574 7470 -1,37
Kury mięsne reprod. 2150 2196 2326 2250 -3,27
REGION PÓŁNOCNY
Kurczęta brojlery 3283 3274 3259 3226 -1,01
Indory 4350 4304 4189 4198 0,21
Indyczki 4084 4068 4033 3991 -1,04
REGION CENTRALNY
Kurczęta brojlery 3207 3208 3216 3211 -0,16
Indory - - 4300 4250 -1,16
Indyczki 4230 4230 4140 4150 0,24
Kaczki brojlery - - 4265 - -
REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI
Kurczęta brojlery 2940 3251 3243 3300 1,76
Indory - - - 4250 -
Indyczki 4116 - 4100 - -
REGION ZACHODNI
Kurczęta brojlery 3279 3250 3248 3256 0,25
Indory 4572 4420 4421 4359 -1,4
Indyczki 4248 4221 4124 4098 -0,63
Kaczki brojlery - - 4268 - -
Biuletyn „Rynek Mięsa Drobiowego”, MRiRW, Dep. Rynki Rolne, 00-930 WARSZAWA, ul. Wspólna 30
Regiony: Północny (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie), Centralny (woj. mazowieckie, łódzkie), Południowo-Wschodni (woj. lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie), Zachodni (woj. opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie)