Federacja Eksporterów Polskiego Pierza i Puchu

Agenda spotkania:

Omówienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowegoFederacji za rok 2019.

Omówienie aktualnego stanu działań komisji technicznej CEN TC443.

Dyskusja o ewentualnych zmianach w działaniu Federacji w obecnych uwarunkowaniach rynkowych oraz sposobachrozszerzenia reprezentowania branży pierzarskiej przezFederację na zewnątrz