GĘŚ OD-ZARANIA III CZĘŚĆ

 

GĘSI –III CZĘŚĆ

W starożytnej Mezopotamii ok. 8000 lat temu udomowiono bydło do celów związanych z obrzędami religijnymi, to samo zdarzenie lecz nieco później dotyczyło właśnie gęsi. Ludność helleńskiej Grecji oraz starożytnego Rzymu ,hodowała te ptaki z należną czcią jako vota ofiarne w swoich obrzędach religijnych .W zapiskach greckich pierwsze wzmianki o gęsiach znajdziemy w VIII w.p.n.e. jak również w utworach napisanych przez Homera . Trzeba wspomnieć o ” Eneidze” Wirgiliusza w której autor porównuje gęś z łabędziem (V e r g i l i u s, Bucolica, IX, 35-36:
Nam neque adhuc Vario videor nec dicere Cinna
Digna, sed argutos inter strepere anser olores
")

Natomiast pierwszą pełnoplastyczną rzeżbę przedstawiającą gęś miał wykonać Boetes z Chalkedonu w III w. grecki rzeźbiarz i toreuta epoki hellenistycznej, przedstawia ona brązową grupę tj. Chłopca duszącego gęś dla świątyni Ateny w rodyjskim mieście Lindos.

 

Rzymska kopia rzeźby Boetosa, przedstawiającej chłopca duszącego gęś.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Dysk_z_Fajstos Gęsi były inspiracją do wynalezienia gry ,otóż gliniany dysk pochodzący z około 1600 roku p.n.e., na którym odciśnięto 241 ułożonych spiralnie symboli, odnaleziony został w 1908 roku w Fajstos na Krecie i jest pierwowzorem planszowej gry Gęsi”.

Trzeba w tym miejscu przypomnieć ,.że armia Aleksandra Wielkiego dążąca do podbicia imperium Perskiego jako prowiant na wyprawę wojenną pędziła ze sobą nie tylko stada kóz, owiec i wołów ale także w koszach przewożono gęsi jako stałe zaopatrzenie wojska greckiego.