Szkolenie z przyzagrodowego chowu gęsi

Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi organizuje bezpłatne szkolenie "Przyzagrodowy chów gęsi szansą na aktywizację mieszkańców obszarów wiejskich. 

Szkolenie odbędzie się 3 sierpnia w GOK w Kazimierzu Biskupim. Celem szkoleń jest aktywizacja niezatrudnionych mieszkańców obszarów wiejskich poprzez podjęcie działalności ukierunkowanej na chów gęsi połączonej z działalnością w ramach rolniczego handlu detalicznego.  

Szkolenia będą składać się z następujących bloków tematycznych: Chów gęsi systemem przyzagrodowym; Przetwórstwo produktów z gęsi; Rolniczy handel detaliczny szansą na  legalną sprzedaż produktów przetworzonych.

Oprócz szkolenia odbędą się warsztaty z zakresu przetwórstwa gęsiny. W szkoleniu mogą brać udział niezatrudnieni mieszkańcy obszarów wiejskich z gospodarstw rolnych, w tym osoby młode (do 35 roku życia – ponad 50% grupy).