Pierwsze szkolenie w Krobii

O przyzagrodowym chowie gęsi była mowa podczas szkolenia w świetlicy wiejskiej w Krobii. Spotkanie zorganizowała Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi.

Celem szkoleń jest aktywizacja niezatrudnionych mieszkańców obszarów wiejskich poprzez podjęcie działalności ukierunkowanej na chów gęsi połączonej z działalnością w ramach rolniczego handlu detalicznego. Podczas szkolenia odbyły się warsztaty kulinarne z zakresu przetwórstwa gęsiny. W szkoleniu wzięli udział niezatrudnieni mieszkańcy obszarów wiejskich z gospodarstw rolnych.